اعضای  هیئت مدیره انجمن

 آقای مهندس محسن صدقی نسب

 • رئیس هیئت مدیره انجمن
 •  مدیرعامل شرکت اطلس پود
 • عضو هیئت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
 • شماره تماس :   09141154171


بیشتر


آقای دکتر سید احمد سیدی

 • نایب رئیس هیئت مدیره انجمن
 • قائم مقام شرکت پارلا منسوجات
 • مدیرعامل شرکت دانش بنیان فرا داروکشت تبریز
 • عضو اصلی هیئت مدیره شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی
 • شماره تماس:    09144018573

آقای مهندس حسین کیوانپور

 • خزانه دار انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی
 • مدیر عامل شرکت  کت و شلوار vsman
 • شماره تماس :09143112776


آقای مهندس چادرشبچی

 • عضوهیات مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی
 • مدیرعامل شرکت حوله نفیس
 • شماره تماس:09149123194

آقای مهندس لفظی

 • عضوهیات مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی

 • مدیرعامل شرکت پشم و حلاجی لفظی
 • شماره تماس:09144174495


آقای مهندس عقابی

 • دبیر انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی
 • شماره تماس:09149127304